<<< Powrót do wyszukiwarki

Wyszukiwarka miejsca pochówku we WrocławiuInformujemy, że baza danych uzupełniana jest cyklicznie po skończonym miesiącu.

Aby wyszukać miejsce, gdzie pochowana została poszukiwana osoba wystarczy wpisać w oknie dowolne dane np. Nazwisko lub Imię albo datę urodzenia.

Dane osoby zmarłej

Wyszukiwarka poda wszystkie pasujące dane jakie wprowadzono.


Należy kliknąć w pole z danymi, wtedy otworzy się okno z danymi szczegółowymi tj. datą urodzenia, zgonu i pochówku oraz miejscem, gdzie znajduje się grób.


Prosimy o zgłaszanie uwag dotyczących danych osób zmarłych, bądź ich brakiem wyłącznie drogą elektroniczną na adres biuro@zck.wroc.pl