Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego Wrocławia


Więcej informacji

Urząd Miejski Wrocławia przyjmuje również formularze złożone za pośrednictwem platformy ePUAP. Złożenie podpisu elektronicznego na formularzu sprawi, że będzie on traktowany jako podstawa do przeprowadzenia postępowania administracyjnego.