Zespół IT

Wchodzi w skład:

Adres:

Ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław

Kontakt:

ul. Gabrieli Zapolskiej 2/4, p. 504

zespolit@zojm.wroclaw.pl

Opis struktury jednostki:

Samodzielne stanowisko do spraw obsługi informatycznej 

Grzegorz Gałka

tel. 71 777-77-05

 

Samodzielne stanowisko do spraw obsługi informatycznej 

Wojciech Lenart

tel. 571 777-77-05

 

Samodzielne stanowisko do spraw obsługi informatycznej 

Paweł Kocoń

tel. 71 777-77-05

Kierownictwo:

Zastępca dyrektora ZOJM do spraw...

Jacek Grabowski

Kompetencje i zadania

Lista procedur

Uwagi:

Wydział/Biuro realizuje zadania z kategorii:

Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30Akty prawne

Przydatne ustawy, instrukcje

Kasy ZOJM

Godziny pracy kas